Clients

1. Center for Visually Challenged, Bhimavaram

2. Sri Venkateswara Deaf and Dumb School, Bhimavaram

3. Arunodaya Manovikasa Kendram, Bhimavaram

4. Anjali School for Physically and Mentally Challenged, Palakollu

5. Andhra Blind School, Narsapuram

6. Zion School for Visually and Physically Challenged, Rajuhmundry

Flash News